Werk Wettervlecke grotendeels achter de schermen

Enorme hoeveelheden water houden bad in topconditie

SURHUISTERVEEN – Honderden mensen zoeken dagelijks verkoeling in het water van zwembad Wettervlecke in Surhuisterveen. Met het tropische weer van de afgelopen weken is het goed toeven in het openluchtbad. De eerste gezinnen bezetten al om negen uur ’s ochtends de zitplaatsen voor een dagje recreëren aan het water. Voordat de badgasten de poorten binnenkomen, is er achter de schermen al urenlang hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen.

Iedere ochtend rond een uur of zes steekt chef-onderhoud Jan Kooy van Wettervlecke z’n sleutel in het slot van de zwemaccommodatie. “Ik begjin mei it skjinmeitsjen fan it peuterbad”, vertelt de 55-jarige medewerker. Iedere dag wordt dit bassin gevuld met 25000 liter vers water.

Daarna gaat Kooy aan de slag met het legen van de prullenmanden, het droogmaken van de stoelen en het uitzetten van de parasols. Pas als alles er weer picobello uitziet voor de gasten gunt hij zichzelf tijd voor een bakje koffie. De onderhoudsman is dan al zo’n drie uur bezig. Dan duikt Kooy de machinekamer in om de haarvangers schoon te maken.

De measte minsken hawwe gjin benul fan wat der allegear by komt sjen om it wetter skjin te hâlden”, zegt Jan Kooy wijzend op het zandfilter en een doolhof van buizen in de machineka-mer. In de haarvangers vindt hij meestal kauwgom, papier en menselijke haren. Deze worden uit het water gefilterd voordat ze op het zandfilter belanden voor verdere zuivering.

In de machinekamer wordt ook het chloor aan he zwemwater toegevoegd. “Mei hiel waarm waar ferbrûke wy alle wiken sa’n tûzen liter gloar”, weet Kooy. “De dûsen nimme alle dagen wol tsientûzen liter wetter en foar de ferfarskjen fan de bassins is dan nochris 25000 liter nedich.” Opgeteld stroomt er dagelijks zo’n zeventigduizend liter leidingwater door de buizen van Wettervlecke.

De enorme waterstroom neemt wel af naarmate er minder bezoekers komen. Tijdens het tropischwarme weer is het verbruik wel op z’n hoogtepunt. “Dêr stiet nammentlik tsjinoer dat de kachels dan al twa moannen neat dogge”, relativeert Kooy. “It gasferbrûk is dus leech.”

Als het bezoekersaantal – vorige week passeerde de vijftigduizendste zwemgast – in de loop van de middag z’n hoogtepunt heeft, is de onderhoudsman vrij. Pas na sluitingstijd komt hij terug om de haarvangers opnieuw te legen en de afsluiter van het kinderbad te openen. Langzaam loopt het water dan weg zodat het bassin de volgende morgen leeg is.

Dan beginnen de werkzaamheden van Jan Kooy weer van voor af aan: schoonmaken, opruimen en verver-sen. “It bliuwt moai wurk”, vindt de zwembadman die al dertien jaar de hygiëne van Wettervlecke bewaakt.

Moarns betiid oan it wurk, dat fyn ik prachtich. De fûgeltsjes fluitsje dan sa moai. Yn alle rêst kin ik dan it measte wurk dwaan.

(De Feanster 12-08-2003)

Scroll naar boven