24 Majesteit

Hoe kijkt u naar prinsjesdag? Misschien is het alleen de troonrede die u interesseert, maar mogelijk kijkt u ook vol belangstelling naar de lange stoet waarin Hare Majesteit de Koningin hoogst persoonlijk in de gouden koets langs een enorme menigte met haar onderdanen rijdt.