Bijvoeren of afschieten (71)

In het natuurreservaat Oostvaardersplassen bij Lelystad is de natuur de baas en houdt deze de populatie edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen in evenwicht. Het bijvoeren van de dieren bij extreme sneeuwval […]