Bijvoeren of afschieten (71)

In het natuurreservaat Oostvaardersplassen bij Lelystad is de natuur de baas en houdt deze de populatie edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen in evenwicht. Het bijvoeren van de dieren bij extreme sneeuwval is dan ook jaren lang taboe geweest, want dat veroorzaakt sociale onrust onder de dieren. De rangorde bepaalt welke dieren…