#47 Aardbeismaak

Mei in jongedame dy’t by in drogist wurket, stean ik yn it doarp efkes by te praten. Sy fertelt oer in âldere man dy’t wy beiden wol kinne dy’t eartiids alris by har yn’e winkel kaam en op lûde toan kondooms mei ierdbeismaak bestelde, gewoan om har te sjokkearjen. Fansels…

#46 Swierste

“Ja hjer, wy falle wer yn’e prizen!” In jongeman is op de boppeste ferdjipping fan in appartemint dat leech helle wurde moat en konstatearret dat de waskmasine dy’t sy meinimme sille foar de kringloopwinkel ien fan it swierste soad is. Puffend en steunend binne de mannen efkes letter dwaande om…

Burgemeester met schoffel en bladblazer door centrum Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN – Om half acht beginnen de werknemers van de Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) iedere ochtend. Deze woensdagochtend is het team van groepsleider Theo Dijkstra aangevuld met een niet alledaagse collega: de burgemeester van Achtkarspelen. Oebele Brouwer gaat aan het werk in het centrum van Surhuisterveen om onder meer de…

Tuorke en Jurre treffen in Surhuisterveen veel wielrenners

SURHUISTERVEEN – “Wat is de kortste route?”, vraagt Jurre zich af bij het betreden van het wielerdorp. Afgelopen zaterdag ging vanaf het plein aan de voet van de Feanster toer in Surhuisterveen de zestiende editie van de Pieter Weening Classic van start. Bij het horen van de afstanden waren Tuorke…

#045 Drave yn it greidelân

“Sy hawwe in gâns te pakken!” In oantal froulju steane te sjen nei in stik of acht kowbisten dy’t yn in lân neist de Feanster feart hiel ticht by mekoar nochal wat heisa steane te meitsjen. Eltsenien wol wol yngripe mar hoe? Ik beslút om it lân yn te gean…

Feanster schilder samen met burgemeester de steiger op

SURHUISTERVEEN – “No, dû moatst mar sizze wat ik dwaan moat.” Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen heeft zojuist een uniform van schildersbedrijf Oebele Visser aangetrokken en is gereed om de handen uit de mouwen te steken. Brouwer wil de zomervakantie nuttig besteden door vakantiewerk te doen. Deze maandagmiddag…