Liefdesstem

“Wa hat myn tekst? Hasto myn tekst?” De stem in de gang van het verpleeghuis waar ik op bezoek ben blijft maar klinken. Ik probeer me te bedenken wat de roepende persoon zoekt. “Ik bin myn tekst kwyt.” Nog geen vijf minuten eerder was ik door een van de verpleegkundigen…

Panda

dizze stoel wie dochs aardich oan’e maat. Ien slach draaie, krekt oarsom deryn, it paste alle kearen krekt net

Anja Hoekstra: God voorziet na tijd van verdriet in iets nieuws

Moria. Deze naam prijkt in grote letters op het huis aan de Jan Binneslaan in Surhuisterveen waar Anja Hoekstra woont. God voorziet, zo luidt de betekenis er van en dit godsvertrouwen loopt als een rode draad door haar leven dat niet altijd over rozen is gegaan. Anja Hoekstra (52) is…

Memmetaal

It Memoriam dat ik skriuwe woe, hie ik makke yn it Frysk, myn memmetaal. De sitaten dy’t der yn foarkamen, de emoasjes, yn alles soe ik my it bêst yn it Frysk útdrukke kinne. Doe’t de dei fan it foardragen stees mar tichter by kaam, wie der dochs twivel. Der…

Samar in momint mei de Hear

In gebed

Harde woorden heeft hij in z’n leven veel gebruikt, woorden die bepaald niet tot eer van God zijn. In tegenstelling… Toch mochten we samen met mijn inmiddels overleden oom Jan een moment met de Heer beleven. Toen hij steeds meer ziek werd en veel pijn voelde, kon hij de last…

Vrolijk zwaaiende Tuorke maakt glimlachende bezoekers Surhuisterveen

Het winkelcentrum van Surhuisterveen ademt weer volop gezelligheid en de shantyliederen zijn al van veraf te horen. Uiteraard zijn Tuorke en Jurre ook weer van de partij op deze zaterdagmiddag in het dorp dat leeft. “Let’s go!”, opperen Tuorke en Jurre dan ook wanneer ze hun maandelijkse wandeling maken door…