85. Wijkdame

“Dit is een overval!” Ik sta voor de deur van een hoogbejaarde dame uit onze gemeente, maar de dame in kwestie herkent me meteen en zonder blikken of blozen zet ze de deur wijd open en nodigt me binnen voor een bakje koffie. “Fan dit soad oerfallen kinst wol tsien op in…