februari 2020

Bus

Bûten waait it tige hurd, de foarútsichten binne foaral reinich; hjoed gjin ik yn’e bus. De fertrektiid haw ik goed yn’e holle mar by it ynpakken fan myn tas fernim

Burenradar (301)

“De sweltsjes fleane leech, it duorret net lang foardat it begjinne sil te reinen.” We zitten op een vrijdagmiddag te koffiedrinken, mijn gastheer kijkt uit over de landerijen en doet deze

Lear fet

Wy sieten oan’e kofje en it ûnderwerp wie it Ot en Sien museum. Ien fan de oanwêzigen hie dêr noch in bernewein út it ferlien skonken. Der waard by ferteld

Dolly Dots (300)

Er zijn mensen die meerdere malen per jaar reikhalzend uitzien naar een concert, het optreden van hun favoriete popgroep, zanger of zangeres. Voor het bezoeken van concerten ben ik nog

Scroll naar boven