Laminaatsnijer

“Is in laminaatsnijer net wat foar dy?” Dizze suggestje wurdt my dien omdat ik al in tiidsje dwaande bin mei it lizzen fan sa’n flier op’e souder. Ik doch dat op myn eigen amateuristyske manier en moat foar elke planke nei de garaazje om dizze op maat te meitsjen mei…

Sturtsje pantsje (331)

“Werom hawwe wy eins allegearre in sturtsje pantsje?” Heit heeft na zijn verhuizing z’n pannenverzameling aangepast aan de eisen voor inductie en legde onlangs weloverwogen deze vraag aan me voor. Iedere keukenuitzet bevat zo’n beetje standaard een steelpannetje, maar waarvoor is dat eigenlijk? Tja, dat kan ik me zo ook…

Week 15

MaandagIets later dan gepland staat de schoorsteenveger voor de deur. Hij pakt z’n spullen uit en nadat hij de kachel heeft afgedekt, staat hij in een ommezien op de punt van het dak met de veegspullen. Even later komt hij binnen om in de kachel de rotzooi uit de schoorsteen…

Mystearje

It lûdsje bliuwt mar oanhâlden, ik wurd stees nijsgjirriger en wol witte wat it is!

Doel bereikt na vastentijd (154)

De periode tussen aswoensdag en Pasen – ook wel veertigdagentijd of vastentijd genoemd – is vooral in de katholieke kerk een tijd van bezinning en vasten; je richt je een periode op de Heer en bent je meer bewust van Gods hulp en steun. Binnen de protestantse kerk is geen…

Digitaliseren (330)

“Dizze dingen, dêr kinsto ek neat mear mei tink?” Heit heeft een doos met cassettebandjes gevonden in de vele verhuisspullen die zijn meegenomen van het oude adres. Het gaat hierbij voornamelijk om achtergrondmuziek voor in de winkel en gewijde liederen voor de zondagavond, maar ik zie ook andere titels die…