Gouden rand

Klokslag negen uur staat heit vandaag voor de deur. Uit de auto sjouwt hij onder meer de frituurpan, enkele flessen olie, een paar borden vol met geschilde, in plakjes gesneden en met kaneel bepoederde goudreinetten, een kom met meel en nog meer van dat soort spullen. In de garage heb…

Kelderke

It wie in dream… It wetter stie heech, it kelderke yn de keuken stie al ûnder wetter, de wc-rôlen dreaune al yn’e rûnte. Ik soe wol efkes nei it túnhokje om in pompke op te heljen en sa it wetter wer fuort te pompen. Doe’t ik yn it hokje wie,…

Vroege ochtendzang prachtig begin van kerstdagen

Kerstochtend, al vele jaren zijn we er dan vroeg bij voor de traditionele kerstochtendzang; door de straten van Surhuisterveen zingen voor mensen die wel een bemoediging kunnen gebruiken. De laatste jaren doen we dat niet meer alleen door mee te zingen, we organiseren zelfs deze prachtige traditie. Het evenement zou…

Undogense steuring

Efkes in krantsje helje by skoanheit, dat doch ik wolris faker. Op dizze freedtemoarn wie der net ien yn de keamer, ik hearde dat der stofsûge wurde en seach om it hoekje yn’e hal. Skoanheit wie de sliepkeamer oan it sûgjen en koe ik it net litte om ûndogens de…

Samen aan tafel schept verbinding en liefde

Samen aan tafel, zo luidde de uitnodiging bestemd voor jongeren, gezinnen, alleenstaanden, stellen en ouderen. Wat er op het menu staat en door wie het etentje wordt georganiseerd, staat niet op de flyer die op vele plaatsen is verspreid. Wel dat je voor het eten op woensdag 20 december moet…

Beamkes roaie

Om ien oere soene sy der wêze, mar om tweintich foar ienen stiet der al in grutte kraan foar de doar en is in jongeman mei in grutte seachmasine en in helm op klear om te seagjen. Yn ien beweging hapt de kraan it boppeste stik fan de beam derôf…