Myn ferhaaltsjes

Yn 150 wurdsjes probearje ik de meast bysûndere dingen dy’t ik meimeitsje op te skriuwen.

Samar in momint

De meeste gewone momentjes in het dorp waar ik woon leg ik vast in Samar in momint yn’t Fean

Blog’s

Een avontuurtje probeer ik vast te leggen in een kort verhaaltje. Lees ze mee…