September 2003

(Redactie kerkblad Ichthus christelijk gereformeerde kerk Surhuisterveen, september 2003)

Het leven bestaat veelal uit keuzes maken en die zijn niet altijd even gemakkelijk. Iedere keus die wordt gemaakt, heeft gevolgen, ook voor anderen. Zo maakte Pieter Veninga met zijn gezin de keuze om onderdak te zoeken bij een andere kerkgemeenschap. Dat betekent dat er tegelijk een einde komt aan zijn jarenlange diensten als redacteur van het gemeenteblad. Iemand anders moet nu deze taak vervullen.

Een aantal weken voor de vakantie belde dominee Nutma mij op om te vragen of ik dat misschien wilde doen. Aanvankelijk reageerde ik enthousiast, want juist op dit gebied liggen mijn talenten. En talenten daar moet je wat mee doen, zo weten we uit de bijbel. Maar door een erfenis uit het verleden heb ik nog steeds last van mentale beperkingen en daarom twijfelde ik er toch aan of ik het wel zou doen.

Tijdens de bedenktijd in de vakantie hield dominee Nutma een preek over het plan dat God met ieders leven heeft. Zouden mijn talenten op deze manier gebruikt moeten worden? Niet veel later las ik in de bijbel een verhaal over het samen gemeente zijn en ieders taak aan het bouwen daarvan. Op dat moment viel bij mij het kwartje, het horen en lezen van deze boodschappen kon geen toeval zijn. Mijn talenten horen in het plan van God om te bouwen aan Zijn gemeente; Hij wil ook mij gebruiken (zie ook de rubriek meditatief). Wat word je toch soms op eenvoudige wijze geholpen om een keus te maken…

Het besluit om redacteur van het gemeenteblad te worden werd genomen, al heb ik wel aangegeven het niet alleen te kunnen doen. Diverse mensen zijn al benaderd om ondersteunende werkzaamheden te doen. Medio september zullen we met z’n allen om de tafel om te bespreken hoe we de doelstelling van het blad het beste vorm kunnen geven. Maar hier is alvast het gemeenteblad van september, met een nieuwe redactie en een iets andere opmaak. 

Omdat de doelstelling van het blad is om de betrokkenheid bij het gemeenteleven te bevorderen, wil ik een ieder alvast vragen om alles aandachtig te bekijken. Dingen die eventueel anders of beter kunnen, hoort de redactie graag van u. Ook ervaringen die een positieve invloed kunnen hebben op het geloofsleven van andere leden, zijn welkom.

Alleen zo kan Ichthus een blad worden vóór de hele gemeente maar ook van de gemeente. Hopenlijk horen we veel van u. 

Scroll naar boven