Talent

Wat zijn eigenlijk mijn talenten? Na de oproep in de afgelopen kerkdienst om onze talenten in te zetten voor het project Fryslân foar Moldavië zie ik ineens heel veel gemeenteleden druk in actie om ergens geld mee te verdienen voor het armste land van Europa. Zo is Nynke volop bezig…

De Regenboog juli/augustus 2019

“Hast al in opfolger fûn?”, zo is me de laatste maanden meer dan eens gevraagd door gemeenteleden die benieuwd zijn naar de toekomst van kerkblad De Regenboog. Afgezien van een dappere Hinke van Duinen  die sinds maart 2018 de redactie is komen versterken, is er geen enkele reactie gekomen om…

De Regenboog mei/juni 2019

‘Afscheid nemen bestaat niet; ik ga wel weg maar verlaat je niet…’ Deze beginwoorden uit een nummer van Marco Borsato komen bij me op als ik het volgende opschrijf: Na zestien jaar redacteur te zijn geweest van onze gemeente- bladen (Ichthus en De Regenboog) stop ik met ingang van september…

De Regenboog april 2019

“Hoe was de vakantie?”, zo is me al meer dan eens gevraagd nadat we terug gekeerd zijn van onze Israëlreis eerder deze maand. Als ik dan uitleg dat het voor ons niet zo zeer een vakantie was maar meer een verdiepingsreis om het land waar Jezus is geboren beter te…

De Regenboog januari 2018

Die miljoenen eens zaligen zal… Bij het voorbereiden van deze editie van De Regenboog zitten we volop in de sferen van Bethlehem’s stal, terwijl dit toch alweer het januarinummer is waar we het tot begin februari mee moeten doen. Dat klinkt allemaal nog heel ver weg, maar het is toch…

Ichthus november 2007

Weemoedig schrijf ik mijn laatste bijdrage voor het gemeenteblad Ichthus. Als gezamenlijke redacties hebben wij besloten dat onze beide maandbladen in de kerstmaand voor het eerst gezamenlijk uitkomen. Dat wil zeggen dat dit november-nummer de allerlaatste Ichthus is… Niemand van u heeft gereageerd op de herhaalde oproep om een naam…