Coaches damesteams en Swets-tafel-elftal met voorbeschouwing voetbalwedstrijd

Wy winne seker, gjin twivel mooglik.” Vanuit het kamp van de Swetstafel klinken enthousiaste geluiden uit de mond van coach Teake van Houten. Hij coacht de mannen van de Swetstafel op zaterdag 7 juni in de wedstrijd tegen het dameselftal van ’t Fean ’58. Deze ploeg wordt begeleid door Cees Renkema en heeft dezelfde doelstelling. “Wy wol net wer ferlieze.” Als de spelers even strijdbaar zijn dan de coaches wordt het een wedstrijd waar de vonken vanaf springen.

De heren van de Swetstafel komen dit jaar voor de derde maal uit tegen de dames van de zaterdag- club. In de voorgaande edities slaagden de dames er niet in om de heren te verslaan (6-2 en 4-2). De Swetsers doen hun uiterste best om deze stand minstens te handhaven, de dames willen niet weer het onderspit delven en hebben een paar verrassingen in petto. Beide coaches doen alvast een boekje open over de tactiek die ze gaan gebruiken om de tegenstander te verslaan. Zowel Cees Renkema als Teake van Houten doen een ietsepietsie geheimzinnig over hun strategie en mogelijk in te zetten gastspelers al is Cees nog iets minder loslippig dan Teake.

De Swetscoach begint met de spelers die zowel op het voetbalterrein als daarbuiten het meest van zich laten horen: Joop Numan en Jan van der Velde. De beide brulberen worden door sommigen gezien als broers vanwege hun kaaskoppige bolle toeten en het kabaal dat daar uit komt. Hun zwakheid is vooral de slechte conditie terwijl hun sterke punten zijn dat ze door hun omvang als blokken in het veld staan en de ‘vijand’ door hun gebrul danig uit de concentratie kunnen helpen.

Klaas Grasdijk daarentegen is de rust zelve en brengt sereniteit in het spel. De advertentie- opmaker van De Feanster maant vooral de eigen spelers tot kalmte en brengt daarmee het woeste spel van de voornoemde spelers weer enigszins in balans. Fanatiekeling Jan Lammers heeft zich bij BVC wel voldoende bewezen en staat zowel aan de Swetstafel als in het veld z’n mannetje. “Earst nimt hy in ôfwacht sjende hâlding oan mar dêrnei oerdonderet hy de tsjinpartij mei de snelheid fan in formule-1 koereur“, is het enigste dat Teake van Houten over één van z’n sterspelers kwijt wil.

Wie ook snel uit de hoek kan komen is Emi Nieuwenhuis. De beresterke conditie van deze wielrenner en zijn analyserende vermogen van het voetbalspel vormen de basis van het Swetstafel- team. “Hy soarget foar in razend snelle foarset dy’t troch de spitsen mei gemak ynkopt wurde kin”, aldus de coach.

In de voorhoede zijn Alle Bethlehem en Arjen de Jong de grootste wapens tegen het zwakke geslacht. De fanatieke balvastheid van Alle in combinatie met het dicterende vermogen van Arjen vormen een gevaar voor de vrouwelijke keeper, waarschuwt Van Houten. Om het de tegenpartij extra moeilijk te maken, wordt Henk Postma ingeschakeld als schoffelaar van de Swetsers. Hij is goed in het neerhalen van de tegenstander en hardhandigheid is dan ook zijn parool.

Piet Nieuwhof had al een trainingskamp belegd tussen de pony’s in Slagharen. De Fean ’58-er in hart en nieren heeft veel ervaring en kennis en beheert de techniek nog steeds uitstekend. Met schoenmaat 48 verdedigt Jacob Hielema wederom het doel van de Swetsers. De oud-keeper van Grijpskerk staat standvastiger dan ooit tussen de palen en wil dit jaar absoluut de nul vasthouden.

Als eerste wisselspeler wil Teake de verzorger van het eerste – Geert Hommes – nog vragen om z’n medewerking te verlenen aan de Swetsers. Geert krijgt eerst een plaatsje op de bank maar de coach verwacht dat hij redelijk snel zal moeten optreden omdat de conditie van de meeste Swetsers niet opperbest is. “Sa’n prestaasje tsjin dy jonge froulju fret enerzjy”, weet Teake van Houten. “In oanta! fan de hearen traint wol geregeld op tongersdei, mar echt sterk binne se net. Dat is by de measten fan harren oan de billich ek wol te sjen.

De exacte opstelling wil Teake van Houten nog niet prijsgeven, maar hij wil de dames alvast wel ontmoedigen met het sterkste wapen van de heren dat niet onderuit te halen is. “Dat is de ienheid dy’t rûn de Swetstafel ûntstien is. Alle noazen stien deselde rjochting út.” Door een verzekering af te sluiten bij Stad Rotterdam proberen de heren scheidsrechter Wimpie Hofstede mogelijk nog om te kopen, maar ook zonder gesjoemel zien ze de overwinning zeker zitten.

De heren bekijken het zeer positief en sfeer en saamhorigheid voeren op 7 juni de boventoon. “Wy noegje de froulju nei de wedstriid fansels wer hiel sportyf út om in potsje bier mei ús te drinken oan de tafel”, aldus Teake van Houten, die de dames ook wel een goede uitslag gunt. “As Cees noch wat witte wol, dan komt der mar del.

Damestrainer en coach Cees Renkema is veel minder spraakaam over de dames en de opstelling. “Wy komme my ferrassingen”, zegt hij dreigend en dat is aanvankelijk het enigste dat hij erover kwijt wil. Wel laat Cees wat los over de strijdbaarheid van z’n meiden: “Wy wolle net wer ferlieze!” Dan wordt hij weer wat manhaftiger en vertelt honderduit over z’n team.

Om een overwinning waar te maken heeft de trainer/coach maar liefst drie flinke aankopen gedaan. “Yn it middenfjild, op midfoar en yn’e goal hawwe wy nije spilers wêrmei ’t wy de hearen de loef flink ôfstekke sille.” Renkema heeft sowieso niet een hele hoge pet op van de Swetstafel heren.

Sy swetse en sfeare hiel wat ôf oan de tafel, mar sy moat it dit jier earst noch mar wer ris wiermeitsje.” Coach Renkema nodigt de Swetstafelmannen al bij voorbaat uit om na de wedstrijd bij de dames aan tafel te toasten op hun overwinning. “Wy hawwe de bitterballen al besteld.

Hij voorspelt dat Jacob Hielema minimaal vijf goals om de oren krijgt. “Us keeper hâldt de nul fêst, dy hat al hiel wat ûnderfining,” zet Cees z’n dreigende taal voort. “It wurdt in pittige striid.” Stuk voor stuk en zonder ook maar iets over z’n eigen spelers los te laten kraakt hij het mannelijke elftal af. Zo vindt hij dat Jacob met z’n maatje 48 veel te grote voeten en te lange benen heeft. “Dêr giet mei gemak in bal trochhinne.” Bijna zonder adem te halen somt hij de zwakke kanten van enkele tegenspelers op. “Jan van der Velde is in in lachertje, Piet Nieuwhof kin better belestingpapieren ynfolje, Klaas ‘drukfout’ Grasdijk is al boppe de fyftich en dat wurdt dus ek neat mear, Joop Numan kin allinnich mar follybal je en pakt de bal dochs stees yn’e hannen en Henk Postma moat mar moai nei Frankryk gean.

Om verder iedere onzekerheid weg te nemen heeft Cees genoeg bier beloofd aan scheidsrechter Wimpie en aan z’n meiden heeft ‘ie de opdracht gegeven de arbiter goed in de watten te leggen. “De froulju sil him goed ferwenne en wy sille dy âlde knarren fan de Swetstafel ris flink yn it himd sette.”

Na deze stevige oorlogstaal blijkt dat Cees Renkema toch niet helemaal zeker van z’n zaakjes is. Hij geeft aan dat hij met z’n damesteam al bij voorbaat een achterstand heeft. “Der is altiid ferskil tusken dames en hearen“, legt hij uit. “De mannen hawwe gewoan mear ‘body’. Ien drukkerke en de…. froulju lizze om“, zegt Cees, die weet dat ‘zijn’ vrouwen maar wat graag gaan liggen, omdat dan de verzorger op het veld verschijnt.

Tegen een middelmatige voetballer moet wel een hele goeie dame staan, weet Cees en daar heeft hij blijkbaar z’n twijfels over. De damescoach is dan ook niet aanwezig bij de wedstrijd omdat hij dan met z’n nieuwe caravan op een camping ergens in Zeeland verblijft. Terugkomen om toch de uitslag van dichtbij mee te maken wil hij niet. “It is fierstente fier fuort”, verdedigt hij zichzelf. Wel hoopt hij dat de berichten vanuit Surhuisterveen tijdig aan hem worden doorgegeven in de contreien van de Ooster- en de Westerschelde. “Myn tillefoan- nûmer is 06-23”, meldt hij. Bij een overwinning van de dames dopt hij samen met zijn Alie een pilsje, bij een eventuele nederlaag ook. “De bitterballen komme letter wol.

(De wedstrijd is gespeeld op zaterdag 7 juni 2003)

Scroll naar boven