Overstag

Om te peilen of we allemaal nog wel op koers liggen, kwam de gemeente onlangs samen op een avond met als thema ‘Bakboord of Stuurboord?’ Gastspreker Gerlof Wiersma van KerkOverstag signaleert in de traditionele kerken al jarenlang een terugloop van kerkgang en denkt dat de kerk niet meer zo werkt…

Eenheid

Onze kerkelijke gemeente is opgebouwd uit gemeenteleden, zo heb ik altijd geredeneerd. De gasten in de kerkbankjes, de diakenen, ouderlingen, kosters en alle andere vrijwilligers in de kerk vormen de PKN Surhuisterveen-Boelenslaan. Tijdens de bijeenkomst na bidstond – waar we mee konden denken over de allerminst rooskleurige financiële situatie waarin…

Patronen doorbreken

“Kom op Jeltsje, wy moatte dy kant op!” Ongeduldig staat hij bij de deur te wachten om te vertrekken en op de oproep nog wat kracht bij te zetten: “it klokje liedt al.” Het is zondagochtend negen uur en het echtpaar is gewend om rond dat tijdstip te vertrekken naar…

Reservetank

De kerstnachtdienst is afgesloten met het zingen van Ere zij God. Wanneer de bezoekers grotendeels de kerkzaal uit zijn, schakel ik de beamer uit. Dan valt mijn oog op het rood knipperende lampje aan het apparaat. Normaal gesproken is dit groen en al zo normaal dat je er niet meer…

Talenten

Wat zijn eigenlijk mijn talenten? Na de oproep in de afgelopen kerkdienst om onze talenten in te zetten voor het project Fryslân foar Moldavië zie ik ineens heel veel gemeenteleden druk in actie om ergens geld mee te verdienen voor het armste land van Europa. Zo is mijn Nynke volop…

Schriftlezing als zilverwerk

’s Zondags gaat zij naar de kerk, met een boek vol zilverwerk… We kennen allemaal wel het volksliedje over het meisje Kortjakje. De exacte betekenis van het liedje doet hier niet ter zake, maar het versje kwam bij me op toen ik op Groot Nieuws Radio (GNR) de discussie aanhoorde…