Inspiratie (36)

Regelmatig schrijf ik op deze plaats een column. Dat deze artikelen op prijs wordengesteld, blijkt wel uit de reacties die ik af en toe krijg en dat stimuleert me ook om door tegaan. Voordat de stukken klaar zijn voor publicatie, zijn er al heel wat ogen die hethebben gezien. Het…

Ichthus november 2007

Weemoedig schrijf ik mijn laatste bijdrage voor het gemeenteblad Ichthus. Als gezamenlijke redacties hebben wij besloten dat onze beide maandbladen in de kerstmaand voor het eerst gezamenlijk uitkomen. Dat wil zeggen dat dit november-nummer de allerlaatste Ichthus is… Niemand van u heeft gereageerd op de herhaalde oproep om een naam…