Inspiratie druppel 1

In onze keuken staan twee spreuken op de plank die mij blijven inspireren. Een ervan is ‘Be the change you wish to see in the world’* van Gandhi en de andere ‘Your spark can become a flame and change everything, go light the world on fire’**. Beide zeggen veel over hoe ik in het leven sta en wil staan.

Tijdens de voorbereidingen van de startzondag van dit jaar kwam het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ ter sprake. Een onderdeel hiervan is het thema duurzaamheid, een thema dat mij al jaren inspireert. Dit bracht mij op het idee om met een soort van inspiratietafel op de startzondag bovenstaande spreuken letterlijk in praktijk te brengen. Ik heb geprobeerd om een ‘spark’ (een vonkje) te verspreiden en te laten zien hoe we de wereld een beetje kunnen veranderen c.q.verbeteren.

Al jaren zijn Dick en ik bezig met het steeds meer integreren van duurzame keuzes in ons leven waarvan wij geloven dat ze beter voor de wereld zijn. Wij geloven dat God ons deze wereld in beheer heeft gegeven en we dus een opdracht hebben om er zo goed mogelijk voor te zorgen. In de huidige maatschappij zien we dat veel keuzes negatieve gevolgen hebben voor de wereld en er zorgen ontstaan over de toekomst ervan voor het nageslacht. Maar ook op dit moment is het al zo zichtbaar wat de mens verwoest heeft. Dit heeft veel negatieve gevolgen voor mens, plant en dier. Ook al kunnen we dit alles individueel nooit volledig stoppen, toch geloof ik dat iedere druppel, iedere goede keuze helpt. Vele druppels maken immers een stroompje en vele stroompjes een rivier.

Tijdens het lezen van een zero-waste (zonder afval) boek raakte ik zowel geïnteresseerd als een beetje gedesillusioneerd. Wie mij een beetje kent weet dat ik bij een nieuw traject mij hier volledig in stort. Dat lukte hier echter niet. Steeds liep ik er tegenaan dat het mij niet lukte volledig zero-waste te gaan, totdat ik las dat elke goede keuze er eentje is en dat deze van belang is.
Dat is mijn nieuwe motto geworden en sindsdien ben ik stap voor stap steeds verder gegaan. Toen ik mijn lijst opstelde voor de inspiratietafel voor de startzondag was deze dan ook een stuk langer dan ik had verwacht. Er zijn een aantal goede duurzame gewoontes in onze dagelijkse gang van zaken ingesleten. Dat maakte me blij.

Dit inspireerde me ook tot het schrijven van een (hopelijk maandelijks) stukje hierover in de kerkbode waarin ik een aantal van mijn succeskeuzes met jullie wil delen om mogelijk een ‘vonkje’ op jullie over te laten springen hierin. Wat zou het mooi zijn als we het beheer van Gods mooie wereld met meerdere mensen belangrijk gaan vinden, waarin steeds meer druppels op de aarde kunnen vallen.

Mochten jullie het leuk vinden, spreek me dan vooral aan of lees de toekomstige stukjes. Laten we iets beter op deze wereld en haar beplanting en dieren passen met elkaar. Elke goede beslissing hierin telt. Geloof me, je wordt er zelf ook blij van.

Liefdevolle groeten van Nynke Kooy

* Wees de verandering die je wilt zien in de wereld.

** Je vonkje kan een vlam worden en alles veranderen, kom en verander de wereld! (vrij vertaald

(gepubliceerd in Kruispunt september 2021)

Scroll naar boven