Ichthus februari 2005

Dû rinst aardich op de saken foarút.’ Deze reactie kreeg ik op de ochtend dat ik het gemeenteblad van januari inleverde bij de drukkers. Het team dat maandelijks klaar staat om Ichthus te vermenigvuldigen doelde op de voorpagina van het blad. Inderdaad, deze zag er anders uit dan voorgaande edities. Aan een zilveren jubileum van een kerk mag je toch wel een heel jaar aandacht besteden. Het is tenslotte een jubileumjaar…

Wie goed heeft opgelet is het vast opgevallen dat tijdens de eerste zondagsdienst van het jaar opvallend veel gemeenteleden hun bijbeltje openden tijdens de bijbellezing. Dat kan toeval zijn, maar het kan ook zijn dat de stimulans van dominee Nutma in het gemeenteblad van januari om de Bijbel mee te nemen en vooral ook open te slaan, is opgevolgd. We blijven met z’n allen opletten of dit goede voornemen een vervolg krijgt.

Aan de lege plaatsen in de kerk is altijd direct te zien hoe de opkomst van de dienst is. Slechts bij de diensten op de eerste kerkdag en bij de praise-avond van enkele weken geleden, was het zo druk dat er stoelen bij gezet moesten worden. Het geeft altijd een warm gevoel om de kerk zo goed gevuld te zien in een maatschappij waarin de behoefte aan de kerk steeds minder lijkt te worden.

Toch is er op deze diensten – met name de gezamenlijke kerstdienst – kritiek. Wij ontvingen zelfs een brief met enkele kanttekeningen hierbij. Hoewel het gemeenteblad zeker een plaats is waar leden van de kerk hun visie mogen geven, is deze brief niet geplaatst omdat er geen afzender op stond. Reacties zijn altijd welkom, maar het communiceert wat gemakkelijker wanneer er ook een naam onder staat..

De bomvolle kerk tijdens de praise dienst is mogelijk te danken aan de verminderde concurrentie. Het blijkt zo te zijn dat een grote groep mensen steevast op zondagavond om zeven uur voor de televisie neerstrijkt om Studio Sport te zien. Naar verluid was er op de bewuste avond geen sport op tv en dus is de keuze om naar de kerk te gaan dan iets gemakkelijker. Met wat voor verbeelding zou de kerk dan tijdens de middagdiensten moeten wedijveren?

In een openhartig interview geven Tseard en Aukje Hiemstra aan waar volgens hen de zondagsdienst nog wel ietwat bijgespijkerd zou kunnen worden en hoe de betrokkenheid met de kerk op sommige vlakken is te verbeteren. U en jij en ik zijn er persoonlijk verantwoordelijk voor wie of wat er in ons leven op de eerste plaats komt. Is dat de televisie, mobiele telefoon of computer of toch…

In die strijd met al deze wereldse zaken laat het gemeenteblad zich niet uit het veld slaan. Wat is er immers mooier dan de ontwikkelingen van de gemeente waar je bij hoort op de voet te volgen? Wij wensen iedereen wederom veel leesplezier.

Scroll naar boven