Enthousiaste reacties op eerste Connexion ontmoetingsdiensten

Al meteen moeten er stoelen bij gezet worden. Zowel de animo als het enthousiasme voor de eerste Connexiondienst in De Lantearne is boven verwachting. Afgelopen zondagochtend was er binnen PKN Surhuisterveen-Boelenslaan de eerste editie van de ontmoetingsdiensten: een vernieuwende dienst in De Lantearne naast een traditionele dienst in De Flambou.

Om deze eerste dienst wat kracht bij te zetten wil ds. Hans de Jong een aftrap verrichten. Gezien het koninklijke thema ‘Uw koninkrijk kome’, had hij koning Willem Alexander willen uitnodigen om een bal de zaal in te trappen, maar onze nationale hoogheid is op vakantie. Om het iets eenvoudiger te houden, vraagt de voorganger de jongste aanwezige om deze plechtigheid te verrichten.

De zaal is vol en hierover is de organisatie uitermate tevreden. Toch hadden er mogelijk nog meer gasten kunnen zijn. De helft van de crew zit met corona of in quarantaine thuis en ook de band speelt hierdoor op halve kracht. De muziek klinkt echter prima en de aanwezige kerkgangers merken mogelijk niets van de hiaten. Zang, bijbellezing en overdenking lopen als een trein.

“Het gaat allemaal meer ontspannen”, vergelijkt een oudere man met wat hij gewend is qua kerkdienst. Tijdens de overdenking geeft de voorganger zijn gasten de opdracht om op een bal – waarvan er enkele door de zaal heen gaan – te schrijven wat ze voor ogen krijgen bij het denken aan het koninkrijk van God.

Het is een van de manieren om de aanwezigen meer bij de dienst te betrekken. “Het is gezellig, de tijd vliegt voorbij”, zo vindt een jongedame die al geruime tijd geen kerk meer van binnen heeft gezien. “Het is heel vernieuwend, met mooie liederen.” In de dienst is een mooie mix van jong en oud aanwezig, de organisatie merkt veel ‘onbekende’ gezichten op.

Voorafgaand krijgen de kerkgangers van zowel de diensten in De Flambou als in De Lantearne een enveloppe met een uitnodiging om na het koffiedrinken nog even te blijven om een gezamenlijke activiteit te doen. “Ook hier zijn nog wel zo’n tachtig mensen aanwezig”, schat de organisatie de ontmoeting tevreden in. De volgende Connexion ontmoetingsdiensten zijn op zondag 27 maart.

 

Scroll naar boven