Sapperdeflap

“Witsto hjir wat fan?” Koster Anne Rijpma kijkt me met een strenge blik in de ogen aan terwijl hij een ingelijste foto van Pipo de Clown toont. We zitten in de keuken van de kerk aan een bakje koffie en voordat ik hem een antwoord kan geven, krijg ik een glimlach op mijn gezicht en herinner me de melodie intro van de kinderserie: Pipo de Clown en Mammaloe…

Onze koster heeft deze foto onlangs gevonden op de door hem gecreëerde ‘wall of fame’; de muur waar foto’s van de predikanten uit onze kerkgeschiedenis zijn opgehangen. De plaat van de clown is tussen deze dominee’s gehangen. Om precies te zijn is er een spijker in de muur geslagen tussen de predikanten Gerke Roorda en Jelle Nutma.

Mijn glimlach gaat over in een stevige lach: wat een grap is dit, maar wie heeft ‘m uitgevoerd? Hoewel het wel mijn soort humor zou kunnen zijn, kan ik Anne garanderen dat ik niet de dader ben. Zelf kan hij de grap ook wel waarderen, maar ‘ik bin net sa bliid mei it gat yn’e muorre.’

Om het lijstje – met exact dezelfde formaten als die van de dominees – op te hangen moest er namelijk wel een gaatje bij. “Sapperdeflap”, zo moet Rijpma bij de ontdekking van deze misdaad hebben gesproken, om maar geen woorden te gebruiken die niet in de kerk thuishoren. 

Wanneer hij ervan overtuigd is dat ik niet de dader ben van dit humorvolle misdrijf, smeden we samen een plan om de mogelijke dader te vinden en zo is er een ware speurtocht begonnen. Wie hebben er allemaal een sleutel van de kerk, zo luidt de eerste onderzoeksvraag.

Een aantal namen passeert de revue maar sommige verdwijnen al snel weer van het verdachtenlijstje, daar de dosis humor van de betreffende personen volgens ons niet van deze categorie is. Vervolgens bedenken we dat de verdachte ouder moet zijn dan veertig jaar, want de jongere mensen kennen Pipo de Clown niet eens.

Al snel hebben we achterhaald dat de foto simpelweg van vrije internet-encyclopedie WikipediA is gehaald en proberen we te onderzoeken welke IP-adressen de laatste 48 uren deze pagina hebben bezocht en hierin mogelijk een match te vinden met bezoekers van de website van De Regenboog.

Al snel voelen we ons echter detectives en wanneer Anne zo slim is om het camera-systeem van de kerk te checken is het bingo! Even na vier uur op zaterdagmiddag tonen de beelden dat er een voertuig het parkeerterrein van de kerk op rijdt. “De verdachte arriveerde om 16:10 en vertrok weer exact om 16:17”, stelt de koster  aan de hand van de opnamen vast. We krijgen steeds meer lol in onze speurtocht en besluiten om de beelden nader te onderzoeken. 

Hoe het allemaal gaat aflopen,  wanneer de dader door de mand zal vallen of dat we hem/haar in de kraag zullen vatten, we weten het niet. Het stukje humor in de kerk kunnen we in ieder geval wel waarderen en mag wel wat vaker. Ik denk zelfs dat onze lieve Heer dit wel zou kunnen waar-deren.  Dag vogels, dag bloemen, dag lieve kinderen…

Scroll naar boven