Gevormd door het leven willen Ruud en Roelie gloriedragers zijn

Ze hebben behoorlijke tegenslagen in hun leven meegemaakt. De puzzelstukjes uit het leven van Ruud en Roelie Constant zijn na hun eerste reis naar Israël veelal op hun plaats gevallen. God heeft hen naar de plek geleid waar ze nu staan en dat delen ze met iedereen die het maar wil horen.

Ruud en Roelie Constant weten nog steeds niet precies wat Gods plan met hun leven is, maar dat Light4Nations hier een belangrijk onderdeel van is, weten ze inmiddels wel. Ook dat hun levenspaden elkaar hebben gekruist, is geen toeval. “Ik ging met een jongerenreis naar Mallorca en daar was Ruud ook”, vertelt de nu 57-jarige Roelie over hun ontmoeting.

“Op mijn 24e had ik God gevraagd om de juiste man in mijn leven. Die verwacht je dan te ontmoeten in de discotheek in de buurt, maar dat liep langs een andere weg. Ik had plannen gemaakt om naar Istrië in Kroatië te gaan, maar vanwege de kernramp in Tsjernobyl werd dat ontraden en kwam ik terecht in Mallorca.

Op de laatste avond van deze vakantie trof ik daar Ruud – die aanvankelijk ook naar Istrië zou – en dat klikte meteen goed, we hebben tot diep in de nacht doorgefeest. De volgende dag om half acht ging mijn bus terug naar huis. We hebben telefoonnummers uitgewisseld en ik heb hem uitgenodigd voor mijn verjaardag de week daarna. Nu denk ik: God heeft het allemaal zo geleid.”

De Brabander Ruud (1960) ging vier jaar na deze ontmoeting in het Noorden werken als buschauffeur en doet dat werk nu nog steeds bij Qbuzz. Roelie woonde destijd in Zevenhuizen en is al 26 jaar districtsmanager bij Oriflame cosmetica. Ze wonen nu alweer dertig jaar in Haulerwijk en zijn daar lid van de PKN-gemeente. 

“We hebben samen vier dochters gekregen”, vertelt Roelie. Ze gebruikt deze formulering heel bewust op deze manier om de discussie niet meteen over zichzelf te laten gaan. “We hebben een rotperiode gehad nadat we in 1995 ons derde dochtertje verloren hebben”, vult Ruud zijn echtgenote aan. “Dat heeft heel veel impact gehad op ons samen en ons gezin.”

Een paar weken na de geboorte van hun Dorien kwamen ze erachter dat ze een hartafwijking had. De operatie daaraan zou volgens de doktoren ‘a peace of cake’ zijn. Uiteindelijk is ze overleden aan een longontsteking, ze was toen bijna acht maand oud.

“We zijn wijzer geworden en hebben het geluk weer gevonden, maar ook gemis blijft.”

“Ik was best boos op die doktoren”, zegt Ruud die er nog steeds van overtuigd is dat het zo niet had gehoeven. “Pas tijdens de Israëlreis in 2018 heb ik dit kunnen vergeven.” Hoe Ruud en Roelie het verlies van hun dochter in Gods plan moeten zien, begrijpen ze nog steeds niet. Wel hebben ze zichzelf zien veranderen, ze hebben het geluk uiteindelijk weer gevonden. Ze hebben zichzelf wijzer zien worden naar de mensen in hun omgeving, maar ook gemis blijft. Een ding weten Ruud en Roelie echter zeker: Dorien is in de hemel en we gaan haar later weer zien!

“We zien nu dat God ons ook door deze duisternis heeft geleid,” blikt Ruud terug op een van de moeilijkste periodes in hun leven waarin hun huwelijk ook onder spanning kwam te staan. “God heeft ons sterk gemaakt! Achteraf hebben we gewoon gezien dat Hij voor ons aan het werk is geweest, er zijn zoveel dingen gebeurd die gewoon kloppen.” 

De reis naar Israël en de kennismaking met Light4Nations is één van die kloppende dingen in het onbekende plan. “Ik moest een vrij heftige operatie ondergaan”, vertelt Roelie die in alles wat ze las en de liederen die ze hoorde bescherming voelde waardoor ze niet bang hoefde te zijn. “Ik heb me echt gedragen gevoeld, vooral het lied De kracht van Uw Liefde heb ik gevoeld: ik werd echt omhoog getild. Vanaf die tijd is mijn leven echt veranderd, ik heb ook aan iedereen verteld dat ik me gedragen heb gevoeld.”


Nadat het echtpaar Theo Tolsma had ontmoet en had besloten om mee te gaan naar Israël, wist Roelie al dat ze zich wilde laten dopen in de Jordaan. Ruud was zover nog niet, maar vroeg wel in gebed dat God zijn leidsman wilde zijn. “Ik had nog veel te vaak die strijd met het kwade in mijn hoofd: stel dat het allemaal niet waar zou zijn?”

Bezoek aan de bijbelse locaties in Israël deed Ruud zijn geloof heel erg groeien en na een gebedssessie bleek dat er een blokkade bij hem zat. 

“Toen heb ik verteld van de problemen die ik met m’n vader heb gehad en dat dit nooit is uitgepraat. In het gebed om hem te vergeven begon ik helemaal te gloeien en te zweten en een dag later volgde er  een emotionele explosie tijdens een dienst. Ik heb ontzettend gejankt en alles los kunnen laten. Ik wilde een volledig nieuwe start maken, een dag later heb ik me ook laten dopen.”

De getuigenis die hij daar toen heeft gedaan, vertelt hij aan een ieder die het maar wil horen. “We zijn Light4Nations ontzettend dankbaar dat we mee mochten met de reis”, aldus Ruud en Roelie die al heel veel puzzelstukjes uit hun leven op hun plek hebben zien vallen en heel anders zijn gaan leven. 

“We zijn heel erg aan het snoepen”, zo noemt Ruud het luisteren naar andermans verhalen. Hij houdt er van om het mensen naar de zin te maken en voelt zich binnen Light4Nations dan ook prima op z’n plek binnen het team Events. Ook Roelie voelt zich thuis bij de stichting en heeft de coördinatie van onder meer de broodactie en vrijwilligers op zich genomen.

In Israël heeft ze het evangeliseren in eigen stad heel erg op haar hart gekregen. “Deze opdracht is me op verschillende wijzen duidelijk gemaakt, dat zie ik ook als onze taak.” Toen de vraag vanuit de kerkenraad kwam om ouderling te worden, heeft het echtpaar Constant dit dan ook als een gedeelte van hun taak gezien en deze functie samen aanvaard.

“Gloriedragers willen we zijn. Nu we zo gevormd zijn, willen we alleen nog maar over Jezus vertellen; hoe belangrijk het is om te leven in liefde, de ander te vergeven en je hart op te ruimen om zo plaats te maken voor de Heilige Geest. Elke dag met de Heer leven en zien wat Hij voor ons in petto heeft. Dan kun je ook veel meer aan, dan kun je ook veel meer liefde ontvangen.”

Scroll naar boven