Schermpjes

“In de ene hand de knuppel, in andere hand het stuu-uur…”, zo bezong de zingende en gitaar spelende vrachtrijder Henk Wijngaard eind jaren zeventig de passie voor zijn beroep. Het was de tijd dat de chauffeurs... Read more

Reaksje

In man komt op strjitte by my. “Ik haw heart dat dyn mem siik is, hoe is’t mei har?” Sûnder it antwurd ȏf te wachtsjen wol der noch wat witte: “soe se wier net wer better kinne?... Read more

Podium (306)

“No moatst net yn it Frysk begjinne te skriuwen hjer, dan kin ik dy net mear folgje.” Het is alweer ruim twee jaar geleden wanneer een van mijn fans – ja werkelijk, heb heb vaste ‘luisteraars’... Read more