Ichthus september 2005

In vakantietijd kijk ik minder vaak in de agenda dan normaal. Sterker nog: het ‘bûsboekje’ blijft zelfs wekenlang helemaal ongeopend. Het viel me dan ook wel enigszins rauw op m’n dak toen ik bij wijze van controle halverwege de vakantie ontdekte dat de inleverdatum van ons gemeenteblad Ichthus dichterbij was dan ik zou willen.

Dus alle zeilen bijgezet om de boel weer wat op de rails te zetten, maar omdat haastklussen niet echt gepast zijn in de zomerperiode, heb ik op eigen houtje maar besloten dat Ichthus een week later verschijnt dan was gepland. Voor zover ik het heb kunnen bekijken levert dit geen problemen op; wie toch schade heeft ondervonden van mijn eenmansactie, die moet mij binnenkort maar eens aan het jasje trekken.

Na de vakantieperiode is het ook tijd om de interviews weer op te pakken. Bij de zoektocht naar kandidaten voor een gesprek kreeg ik echter meerdere malen te horen dat alles eigenlijk al verteld is in voorgaande artikelen. Daarom heb ik deze keer een andere insteek gekozen en ben te rade gegaan bij de jongere generatie.

In dit nummer vertellen Harm Jan en Fransien Wolters over hun belevingen in de kerk. Ze zijn dan wel geen lid meer van onze gemeente, ze hebben er tot nu toe wel het grootste gedeelte van hun leven gekerkt. Een heel ander verhaal dus dan de vorige zes vraaggesprekken. Ideeën voor het invullen van de volgende edities zijn welkom…

Hoewel de zon de kern van ons bestaan is, wordt deze op sommige plaatsen weleens geweerd. Ook in ons kerkgebouw worden zonnestralen soms als hinderlijk ervaren. Denk maar eens aan de dominee die op een zonnige zondagmiddag tegen de zon in moet kijken. De koster is er dan veelal op tijd bij om de gordijnen te sluiten, maar het leidt wel af en kan beter…

Om echter ook de warmte enigszins te keren, is het gebouw kortgeleden voorzien van zonwering. De temperatuur is hierdoor volgens de koster op zonnige dagen met wel vijf graden gedaald. Zo ziet u maar weer: alles wordt er aan gedaan om het verblijf binnen de kerkmuren zo comfortabel mogelijk te maken. Ook u mag daarvan profiteren!

Afgezien van de financiële verplichting die ieder gemeentelid heeft, is de toegang tot het Godshuis bovendien nog steeds entree-vrij. Ik vraag me dan ook weleens af wat zo velen ervan weerhoudt om er regelmatig te komen; naast de zondagse kerkdiensten zijn er ook door de week activiteiten genoeg, zowel nuttig als gezellig…

Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig terugkerende stickerplakken, gemeenteavonden en de bazaar die medio oktober weer op het programma staat. Activiteiten genoeg om in onze – vaak volle – agenda te noteren. Als we nu maar vaak genoeg in onze vaak zo tijdbepalende boekjes kijken, komen we vast meer en vaker samen.

Scroll naar boven