Ichthus september 2004

Een pas gewassen wit laken hangt buiten op het wasrek in de zon te drogen. Net op het moment dat je het binnen wilt halen om het op te vouwen, vindt de kat van de buren, die net door de zwarte modder heeft gewandeld, het nodig om er nog even over heen te paraderen. Dat gevoel van ‘bijna klaar en nu kun je weer helemaal overnieuw beginnen’ deed zich ook voor toen het kerkblad van juli en augustus in de maak was.

De meeste kopij was al verwerkt en de printer stond al gereed. Op dat moment liep de computer vast en wat ik ook probeerde, het lukte maar niet om de bewerkte versie van de gegevens weer op het beeldscherm of uit het afdrukapparaat te toveren. Na verwoede pogingen ben ik maar opnieuw begonnen met het verwerken en indelen van de pagina’s.

Dit schrijf ik niet om aan te tonen dat het leven van een kerkbladredacteur ook niet altijd over rozen gaat, maar om duidelijk te maken waar er iets is misgegaan. Want hoewel ik met de grootste zorgvuldigheid heb geprobeerd om alle kopij opnieuw te bewerken, ontdekte een oplettende koster tijdens het koffie-half-uurtje voorafgaand aan de druk van het gemeenteblad, dat er toch nog een artikel miste.

Als de wiedeweerga hebben we toen alles in het werk gesteld om het bewuste artikel alsnog te plaatsen dus de ramp is enigszins beperkt. Het kan natuurlijk zijn dat er meerdere stukken tekst zijn zoekgeraakt die daardoor niet in de vorige editie stonden afgedrukt. Mocht het zo zijn dat ook uw bericht is zoekgeraakt: excuus hiervoor! Om dit soort onvolkomenheden in de toekomst te vermijden, is inmiddels voor de veiligheid een beter back-up systeem aangeschaft.

De oplettende kerkganger heeft vast gezien dat ook het vertoeven in ons kerkgebouw een stuk veiliger is geworden. Vlak voor de vakantie was onze koster Jan Broersma druk bezig om overal in het godshuis brandblussers te plaatsen. Geen overbodige luxe voor de rijkelijk met kerkgangers gevulde bankjes tijdens de vakantieperiode.

Nu de vakantieroes zo langzamerhand weer is overgegaan in dagelijkse werkzaamheden met drukke agenda’s, hoeven we ons in ieder geval niet meer druk te maken om gecrashte kerkbladen en brandgevaarlijke situaties in het kerkgebouw. Kom daarom met een gerust hart naar de preken luisteren – zie voor een rooster achter in dit blad – en vertrouw er op dat de ouderling van dienst eventueel beginnende brandjes meteen in de kiem zal smoren.

Zolang het heilig vuur in de kerk maar niet geblust wordt, zitten we er het komende kerkelijk jaar veilig en toch warmpjes bij. Hopelijk blijft dat vuur ook in uw huis branden…

Scroll naar boven