Ichthus juni 2004

Af en toe gebeurt het dat een ouderling of dominee voor in de kerk een praatje wil houden in de microfoon terwijl die het niet doet. De koster begint dan aan alle knoppen te draaien en de spreker kijkt wat onwennig om zich heen omdat hij niet weet of ’ie wel is te verstaan. Meestal duurt deze stilte niet erg lang, want er is altijd wel ergens een knopje dat niet helemaal goed stond ingesteld.

Een weigerende microfoon is niet het enige dat weleens mis gaat; het is alweer een poosje geleden dat nieuwe leden zich aan de rest van de gemeente hebben voorgesteld in dit gemeenteblad. Diverse omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ook binnen de redactie ‘de microfoon weleens niet helemaal goed werkt.’ We hebben al heel wat knoppen uitgeprobeerd, want we willen de traditie van het introduceren wel voortzetten.

Leden die vanaf eind oktober vorig jaar nieuw zijn binnen de gemeente, kunnen vanaf medio augustus een verzoek verwachten om iets over zichzelf te vertellen. Dat duurt nog wel even, maar het heeft wel als voordeel dat jullie er alvast even over na kunnen denken. Zo komt de vraag om iets op papier te zetten niet helemaal onverwacht, want de meeste mensen hebben hier toch wel enige moeite mee. Vrees niet, de redactie is te allen tijde bereid om jullie te helpen…

De eerstvolgende editie van het kerkblad is een dubbeldik zomernummer. De maanden juli en augustus brengen we het blad samen met de gemeente van de vrijgemaakte kerk uit. Als redacteuren van de beide kerkbladen hebben we al rond de tafel gezeten en als het aan ons ligt, levert de zomerse samensmelting geen enkel probleem op. Net zoals de beide gemeenten in de zomervakantieweken in hetzelfde gebouw hun diensten houden, worden de edities van de eerstvolgende De Ark en Ichthus onder hetzelfde dak gemaakt.

Dit zomernummer wordt niet – net als vorig jaar – een blad dat vanaf twee kanten gelezen moet worden. We hebben ervoor gekozen om de informatie van de beide kerken zoveel mogelijk te integreren. Hopelijk doen de kerkgangers van de beide gemeenten dat tijdens de zomerperiode ook…

Om de zomereditie enigszins tussen de nietjes te laten passen, moeten er misschien keuzes worden gemaakt in wat wel en niet wordt geplaatst. Sommige standaard adressenpagina’s laten we mogelijk omwille van de ruimte vervallen. Hoe het er allemaal uit gaat zien is voor ons ook nog een verrassing.

Scroll naar boven