Ichthus december 2003

De voltallige redactie opereert sinds kort digitaal; allemaal zijn we nu aangesloten op de digitale snelweg. Je zou bijna zeggen dat er dan niets meer mis kan gaan. Mocht dat nog wel gebeuren, dan kunnen we altijd de computer de schuld geven. Een supersnel nummer dus, zo vlak voor de decembermaand. De kersteditie is iets dikker dan normaal. De oproep om gedichten is gehoord; we zijn overigens ook blij met dit soort bijdragen als het geen kersttijd is. In het leven van een christen mag het immers elke dag kerstfeest zijn…

Rond de kerstdagen gaat vaak alles een beetje anders dan normaal. Veel mensen hebben vrij, gaan met vakantie of besteden hun tijd anders. De redactie heeft daarom lang nagedacht over de verschijning van het januari-nummer. Moet ‘ie voor of na de kerstdagen uitkomen of misschien zelfs na de jaarwisseling. Na overleg met hoofddrukker Rinze Storm bleek het helemaal geen probleem te zijn: we drukken gewoon voor de Kerst.

Ichthus verschijnt dan op één van de dagen vlak voor de jaarwisseling en dus hoogstwaarschijnlijk niet op de laatste zaterdag van de maand zoals u dat inmiddels bent gewend. De uiterste inleverdatum is zaterdag 20 december. Omdat de tijd tussen deze datum en de dag dat het blad gedrukt wordt korter is dan normaal, wil de redactie wel heel graag dat iedereen zich strikt aan deze datum houdt. Indien mogelijk ontvangen we de kopij zelfs nog iets eerder zodat we allemaal zonder stress de kerstdagen kunnen vieren.

In dit nummer ook een kleurplaat. Het is de bedoeling dat er iedere maand een kleurplaat in Ichthus wordt geplaatst. Na veel schuiven, knippen en plakken is het gelukt om deze pagina samen met het bestelformulier voor de koekactie precies op de middenpagina te zetten. Zo hoeft niet het hele boekje uit elkaar te worden getrokken wanneer er één van de beide papieren uit gescheurd moet worden.

Misschien willen de drukkers zelfs wel een paar extra afdrukken maken voor de mensen die Ichthus helemaal in takt willen laten voor de verzameling. De redactie wenst een ieder gezegende kerstdagen toe, een gezellige en veilige jaarwisseling en alvast alle goeds voor het nieuwe jaar.

Scroll naar boven