Toekomstige diensten bieden meer beleving in geloof

Uw koninkrijk kome, dat is het thema van de eerste dienst zoals die in de toekomst naast de traditionele kerkdienst in De Flambou wordt gehouden. De dienst op zondag 27 […]