Feanster Boekhandel Douma sluit na 73 jaar de deur

Na vijftig jaar in de boekenbranche vindt Joop Douma dat hij zijn steentje wel heeft bijgedragen aan de economie. Na lang wikken en wegen is de knoop doorgehakt en hangen de bordjes voor opheffingsuitverkoop in de boekenwinkel aan De Dellen in Surhuisterveen. Nabij de locatie waar 73 jaar geleden het verhaal van Boekhandel Douma begon, sluit het boek begin volgend jaar.

In 1945 naam wijlen Rinze Douma de boekhandel over aan De Dellen, op de locatie waar nu Wijnhuis Machiel is gehuisvest. “Tegearre mei ús heit hawwe wy de hiele opgong fan de boeken wrâld wol sa’n bytsje meimakke”, vertelt Joop Douma over de zaak van zo’n veertig vierkante meter die zo’n 22 jaar later  uit de voegen groeit en verhuist naar de winkelgalerij naast de juwelier aan de Groningerstraat.

“Wy groeiden mar troch”, blikt Douma terug op de periode dat hij ging meewerken in de Feanster boekwinkel. “In soad minsken kamen by ús om boeken te bestellen, wy hienen sa’n bytsje in streekfunksje.”  Boekhandel Douma groeide vanaf 1977 verder in het pand naast schoenhandel Van Wieren. De winkel werd nu met tweehonderd vierkante meter wel driemaal zo groot.

“It koe net op”, herinnert Douma die in 1981 de onderneming overnam van zijn vader. “Alle saterdei moarnen stienen de minsken hast ta de winkel út om in krantsje, alle studinten kamen by ús om harren skoalboeken.” Na de crisis in 2009 gooide Douma het met de toevoeging van onder meer kantoorartikelen over een andere boeg.. “Mar dit wie net echt in boppeslach.”

In zijn wijsheid meende de nu 67-jarige Joop Douma medio 1997 de verhuizing te moeten maken naar het huidige pand dat destijds werd gebouwd. “Dat is efterôf sjoen gjin ferkearde stap west”, mijmert de boekenverkoper. “Mar de konkurrinsje en it ynternet hienen it der foar ús net folle better op makke.” De laatste jaren bestiert Douma – die vele jaren is bijgestaan door Anna Vlieg, Rennie Tadema en zijn echtgenote Hettie – z’n zaakjes zonder personeel.

“Wy hawwe ús prima fermakke”, vat Douma zijn jaren in de boekenbranche samen. Opvolging heeft hij niet en nu het pand aan De Dellen eenmaal verkocht is, gaat de handelsman zich volledig richten op zijn gezin. Zijn tijd weet hij wel op te vullen met diverse zaken. “Miskien skriuw ik noch wolris in bestseller oer de boekenwrâld”, oppert hij gekscherend. Zoals het nu lijkt gaat op 1 februari de deur op slot. 

Scroll naar boven