Sinteklaas (22)

Troch de ferjonging yn de buert moast der nei safolle jier mar wer ris oan Sinteklaas dien wurde. De Pieten om kadootsjes en pipernuten út te dielen wiene der samar, oer in heiligman wurde net praat. ‘As der in klazenpak komt, stap ik deryn’, sa pofte ik yn de ferûnderstelling…

Verbouwinkje (319)

Het begon met een onschuldig plannetje om de vloerbedekking op de bovenverdieping na zoveel jaar eens aan te pakken. Voor we het in de gaten hadden ‘moesten ook de plinten maar even geverfd worden’, ‘kon de muur wel een fris kleurtje gebruiken’ en mocht ook eigenlijk het plafond niet achterblijven…

Boadskipke (21)

“Sjoch op it plaatsje”, sa lies ik op it boadskipbriefke dat ik by my hie yn de winkel. Blykber wie it in hiel spesjaal produkt en omdat ik mear as ien kear mei in ferkeard boadskip thús kaam bin, krige ik no in foto mei. Al gau hie ik it…