Kleinigheidjes (292)

Zoals we allemaal wel weten zijn het de kleine dingen die het ‘m doen. Een knuffel van je partner of goede kennis, de glimlach van de buurman, de hand van de tegenligger op het wandelpad die even vriendelijk omhoog gaat, de schouderklop van een collega… Ook een klein cadeautje kan…

Ouderdoms(s)taaltjes (291)

Bij de groenteboer is een oude mevrouw voor me. Ze wordt vergezeld door haar dochter, die ook al de jongste niet meer is en assisteert bij de laatste handelingen. “Toe mar mem, it is al betelle, wy binne klear.” Tot tweemaal toe verzekert de dame zich er van of echt…