Mantsje

Ik stie út it raam te sjen en seach in auto stopjen. It duorre in skoftsje en doe kaam der stadichoan in âld mantsje út, hy strompele hiel krebintich nei de doar fan de winkel; oan... Read more

Mantelzorg

We moesten meteen in quarantaine toen we ziek uit Israël terug kwamen. Nou da’s een heel gedoe hoor! Je mag bijvoorbeeld niet eens het huis uit om je boodschappen te doen en dan zijn de voorraadkasten... Read more