Bus

Bûten waait it tige hurd, de foarútsichten binne foaral reinich; hjoed gjin ik yn’e bus. De fertrektiid haw ik goed yn’e holle mar by it ynpakken fan myn tas fernim ik dat ik opsjitte moat. Dan... Read more

Buienradar

“De sweltsjes fleane leech, it duorret net lang foardat it begjinne sil te reinen.” We zitten op een vrijdagmiddag te koffiedrinken, mijn gastheer kijkt uit over de landerijen en doet deze voorspelling. Gastvrouw wacht geen twee seconden,... Read more