Wonderlijke verhuizing van de Werkplaats

De Werkplaats van Light4Nations aan het Kyriat Onoplein in Drachten heeft jarenlang leeg gestaan en was een bouwval voordat Hillebrand en Kora Rijpma deze medio 2014 kochten. Toen deze ietwat was opgeknapt heeft er een een gebedsdienst plaatsgevonden. Voorganger Zoran Spasovski – die over de hele wereld in de prachtigste zalen had gestaan – noemde het toen de werkplaats van de Heilige Geest. Terwijl hij eigenlijk in een grauw, vies gebouw voorging, was dat wat hij voelde, het waren zijn eerste woorden. 

“Toen er later een naam moest worden bedacht voor het kantoor van Light4Nations, hoefden we dan ook niet heel lang na te denken”, blikt Hillebrand terug op de beginperiode. “Maar een al te christelijke naam wilden we ook niet omdat dit mogelijk drempels zou opwerpen voor mensen die hier juist welkom zijn.”

De werkplaats hoorde bij de woning van Hillebrand en Kora aan de Burgemeester Wuiteweg en de mensen die de Werkplaats bezochten, kwamen steeds maar weer bij hen aan de deur. Toen ook nog eens het Aanloophuis zich vestigde op deze locatie, werd nog vaker bij de Rijpma’s aangebeld, doordat veel mensen met de taxi werden gebracht.

“Toen ben ik naar de gemeente Smallingerland gegaan met het idee om het straatje tussen de Burgemeester Wuiteweg en het Kyriat Onoplein – dat toen nog geen naam had – een naam te geven, zodat we een adres hadden”, vertelt Hillebrand. “Dit wilde de gemeente niet. Daarop heb ik hen gewezen op het feit dat hier ook veel kwetsbare mensen komen en een ambulance voor de dichte deur komt als wij een keer niet thuis zijn. Twee weken later kregen we een brief met ons nieuwe adres: Kyriat Onoplein 85a.”

“Do you know what Kyriat Ono means?”, vroeg een echtpaar uit Israël dat een poosje later bij de Werkplaats kwam spreken. Dit blijkt in Israël een plaats met bovennatuurlijke – en oplossende wijsheid te zijn, een plek waar oplossingen zullen komen. “Terwijl ik zelf allerlei namen had bedacht voor het verbindingspaadje tussen het plein en de Burgemeester Wuiteweg, hebben we de mooiste naam gekregen. Eigenlijk is het een wonder.”

(deze tekst is geschreven ter gelegenheid van het 5-jarig lustrum van Light4Nations op 27 maart 2020)