Februari 2004

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dit eeuwenoude spreekwoord wordt vaak gebruikt om gemaakte fouten tijdens het werk te vergoelijken. In de praktijk gebeurt het immers maar al te vaak dat er eens iets mis gaat. Ook in het gemeenteblad wil af en toe nog wel eens een foutje sluipen, hoe goed we ons best ook doen om dit te voorkomen. Hopelijk wijst u ons als lezer of lezeres wel op deze onvolkomenheden zodat ze in het vervolg voorkomen kunnen worden. Niet alleen complimenten, maar ook opbouwende kritiek stelt de redactie op prijs. Daarbij komt ook dat we de communicatie met de lezer niet onbelangrijk vinden.

Iedere maand komt de redactie bijeen om diverse zaken te bespreken. Tijdens de laatste ontmoeting waren we het met elkaar eens dat het nuttig is om regelmatig samen rond de tafel te zitten. We hebben het dan niet alleen over de inhoud van het gemeenteblad, er komen veel meer zaken aan de orde. In deze discussie kwam ook het plan opborrelen om een oude traditie in ere te herstellen. Geboortekaartjes worden weer in het gemeenteblad afgedrukt. Het is de redactie niet bekend waarom hiermee ooit is gestopt en daarom pakken we de draad gewoon weer op. Dat doen we al heel spoedig, want al in dit nummer verschijnt de eerste; het gezin van dominee Nutma heeft de primeur. Gefeliciteerd hiermee, maar bovenal veel geluk gewenst met jullie zoon!

Ook hadden we het over de vele commissies die binnen onze kerk werkzaam zijn en dat deze bij veel gemeenteleden niet eens bekend zijn. Daarom bedachten we dat het aardig zou zijn wanneer de werkgroepen bij toerbeurt eens iets over hun taken zouden schrijven in dit blad. Immers, pas als we weten hoe iets precies werkt, wordt onze interesse mogelijk gewekt en kunnen we meewerken aan de vele activiteiten die er zijn. Binnen het kerkenwerk zijn meerdere handen nodig en we weten allemaal dat vele handen licht werk maken. Ook in dit nummer staan weer enkele oproepen.

Wanneer ieder zijn of haar talenten benut – ieder naar eigen vermogen -, moet het lukken om aan alle taken die er zijn binnen de kerk een invulling te geven. Samen vormen we de vele ledematen van het lichaam, de handen en voeten die niet zonder elkaar kunnen. Wat is er nu mooier om een onderdeel van dit geheel te zijn? Blijven praten is dus belangrijk. We houden hiermee niet alleen contact met elkaar, maar helpen ook om onduidelijkheden, vergissingen en andere ondeugdelijkheden uit de wereld te helpen. Een gemeenteblad kan daarbij een hulpmiddel zijn.