Overstag

Om te peilen of we allemaal nog wel op koers liggen, kwam de gemeente onlangs samen op een avond met als thema ‘Bakboord of Stuurboord?’ Gastspreker Gerlof Wiersma van KerkOverstag signaleert in de traditionele kerken al jarenlang een terugloop van kerkgang en denkt dat de kerk niet meer zo werkt zoals het altijd heeft gewerkt. “Misschien moeten we het net eens aan de andere kant uitgooien om de gemeenschap weer te laten bloeien.”

Onlangs ontmoette ik op een evenement in een nabijgelegen dorp een jongedame die ik ‘ergens van ken.’ Eén aanwijzing maakt duidelijk waarvan: “fan tsjerke!”, zegt ze. Samen met haar gezin bezoekt ze al geruime tijd de bijzondere diensten in Surhuisterveen. “De bern woene net mear mei nei ús eigen tsjinsten, mar noch wol nei ’t Fean!” Oud en jong komen hier samen in ontmoetingsdiensten met sprekers en muziekbands.

Als je dan kijkt naar het aantal jongeren dat niet meer en nu juist toch weer komt naar Connexion- en Welkom Diensten zou je bijna zeggen dat we de juiste koers wel varen als PKN Surhuisterveen-Boelenslaan. Het is goed om – net als de leerlingen die het net aan de andere kant van de boot uitgooiden op het meer van Tiberias – het eens over een andere boeg te gooien, overstag te gaan.

Mijn bijna tachtigjarige ‘heit’ is zeer gehecht aan orgelspel en samenzang. Toch is hij ook benieuwd naar de diensten bij Connexion en brengt hier af en toe een bezoekje, alleen al om op de hoogte te blijven van verandering en vernieuwing. Hij nodigt daarbij ook wel leeftijdgenoten uit, die maar blijven weigeren de nieuwerwetse diensten bij te wonen. “It falt harren allegearre mei, sy fine it moai”, zo merkt hij en concludeert dat onbekend ook hier onbemind maakt.

“Alleen met vernieuwing houd je de jonge generatie aan boord”, zo weet Gerlof Wiersma uit zijn ervaring te vertellen. Omdat het onmogelijk is om in één dienst alle doelgroepen te bereiken denkt hij dat het goed is om te gaan laveren, met diensten uitproberen om mensen te bereiken en op deze manier niet in het riet te geraken.

Ik denk dat het goed is ons vooral te richten op de eindbestemming van onze (geloofs)reis en ik zou dan ook zeggen: alle hens aan dek en volle kracht vooruit!

(gepubliceerd in kerkblad Kruispunt, mei 2023)

Scroll naar boven